14 dní na vrácení zboží2 letá záruka Kontakt Vše o nákupu 0

Pravidla věrnostní akceÚčelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel akce „PHILIPS“ (dále jen „Akce“). Pouze tento dokument závazně upravuje pravidla Akce.

Preambule

Každý člen věrnostního programu Shell ClubSmart (dále jen „Účastník akce“ ) má v souladu s těmito  pravidly možnost získat slevový kupón PHILIPS na 10 % slevu (dále jen „Slevový kupón PHILIPS“), resp. Slevové kupóny PHILIPS, které následně může využít tak, jak je popsáno v těchto pravidlech, při nákupu vybraných produktů PHILIPS prodávaných v internetovém obchodě www.philips.cz/shell.  Akce se mohou zúčastnit pouze členové věrnostního programu  Shell ClubSmart provozovaného společností Shell Czech Republic a.s.
 
1) Organizátorem Akce je:
    Shell Czech Republic a.s.
    se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 ,
    IČO: 15890554, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 690
    (dále jen „Organizátor akce“)

2) Partnerem Akce je:
    Philips Česká republika s.r.o.,
    se sídlem  Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8.
    IČO: 63985306, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38206   
    (dále jen „Partner akce“)

3)Provozovatelem internetového obchodu, se kterým má Partner akce obchodní vztah, je:
    REDA a. s.
    se sídlem Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Brno – Slatina
     IČO: 18828507, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4396
    (dále jen „Provozovatel internetového obchodu“)

4) Trvání a místo konání Akce:

Akce probíhá v termínu od 29.10.2018 do 27.1.2019 včetně (nebo do úplného vydání Slevových kupónů PHILIPS) (dále jen „Doba konání akce“).
Akce probíhá v síti čerpacích stanic Organizátora na území České republiky, tzn. na čerpacích stanicích provozovaných pod značkou Shell v České republice (dále jen „Místo konání akce“).
Účastník akce svojí účastí na Akci bere na vědomí, že zásoba Slevových kupónů PHILIPS může být vyčerpána (a to zcela nebo i dočasně) i na jednotlivých Místech konání akce.


Účastník akce svojí účastí na Akci bere na vědomí, že zásoba Slevových kupónů PHILIPS může být vyčerpána (a to zcela nebo i dočasně) i na jednotlivých Místech konání akce.

5) Účast v Akci:

• Účastníkem akce může být pouze člen věrnostního programu Shell ClubSmart (více o členství ve věrnostním  programu Shell ClubSmart na www.shellsmart.com).

• Každý účastník Akce, který v Době konání akce
a) jednorázově natankuje minimálně 30 litrů paliva Shell FuelSave Natural 95 nebo Shell FuelSave Diesel a použije při platbě u pokladny příslušného Místa konání akce svojí Shell ClubSmart kartu, obdrží při platbě za toto palivo u pokladny příslušného Místa konání akce 1 Slevový kupón PHILIPS .
b) jednorázově natankuje minimálně 30 litrů paliva Shell V-Power 95 Shell V-Power Diesel nebo Shell V-Power Racing 100 a použije při platbě u pokladny příslušného Místa konání akce svojí Shell ClubSmart kartu, obdrží při platbě za toto palivo u pokladny příslušného Místa konání akce 2 Slevové kupóny PHILIPS.
2
Každý účastník Akce může v průběhu Doby trvání akce, tzn. od 29.10.2018 do 27.1.2019 včetně, získat, a to i
opakovaně, 1 Slevový kupón PHILIPS výměnou za 150 Shell ClubSmart bodů bez nutnosti tankování paliv na
příslušném Místě konání akce nebo online na www.shellsmart.com

Natankuje-li Účastník akce jednorázově i několikanásobně více než 30 litrů paliva, získá vždy pouze 1 Slevový kupón
PHILIPS (v případě paliv Shell FuelSave Natural 95 nebo Shell FuelSave Diesel ), resp. 2 Slevové kupóny PHILIPS (v
případě nákupu paliv Shell V-Power 95 Shell V-Power Diesel nebo Shell V-Power Racing 100).


6) Slevový kupón PHILIPS

Každý Slevový kupón PHILIPS obsahuje unikátní 8místný kód, který je určen pro uplatnění slevy v internetovém
obchodě www.philips.cz/shell. Platnost Slevových kupónů PHILIPS je do 17.2.2019 včetně. V této lhůtě platnosti je
Účastník akce oprávněn Slevový kupón PHILIPS využít. Slevové kupóny PHILIPS je možné sčítat až do maximální
možné slevy jednotlivých produktů PHILIPS uvedené v článku 7 těchto pravidel.

kupon

7) Seznam produktů PHILIPS, na něž je možné uplatnit slevu
Internetový obchod (www.philips.cz/shell) zřízený a provozovaný Provozovatelem internetového obchodu nabízí
následující produkty, při jejichž nákupu v období od 29.10.2018 do 17.2.2019 je možné uplatnit slevu na základě
Slevových kupónů PHILIPS:

seznam

Účastník akce bere na vědomí a akceptuje, že v případě vyprodání, resp. nedostupnosti produktů PHILIPS
uvedených v tomto článku, mu může být Provozovatelem internetového obchodu nabídnut náhradní produkt
PHILIPS stejné nebo vyšší kvality. O této skutečnosti bude Účastník akce Provozovatelem internetového obchodu
informován.8) Postup při nákupu produktů PHILIPS  a uplatňování Slevových  kupónů PHILIPS

Účastník akce musí při nákupu produktů PHILIPS dodržet následující závazný postup:
a) Účastník akce si vybere produkt PHILIPS v internetovém obchodě www.philips.cz/shell;
b) Účastník akce vyplní všechny údaje požadované Provozovatelem internetového obchodu;
c) Účastník akce uplatní Slevový kupón PHILIPS nebo Slevové kupóny PHILIPS dle vlastního výběru, avšak do
maximální možné výše slevy pro jednotlivé produkty prostřednictvím zadání unikátních kódů uvedených na
Slevovém kupónu PHILIPS , resp. Slevových kupónech PHILIPS, a to při vyplnění objednávky;
d) Účastník akce odešle objednávku;
e) Účastník akce bere na vědomí a akceptuje, že veškeré vztahy počínaje objednávkou produků PHILIPS a
konče případnou reklamací těchto produktů se řídí obchodními podmínkami Provozovatele internetového
obchodu www.philips.cz/shell.


9) Další podmínky Akce
Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tato pravidla Akce, a to ze závažných důvodů.
Organizátor si vyhrazuje právo Akci z vážných důvodů přerušit nebo úplně ukončit, a to pro jednotlivá Místa konání
akce, nebo ve všech Místech konání akce. Informaci o takové změně nebo úpravách pravidel Akce, resp. o přerušení
nebo úplném ukončení Akce zpřístupní Organizátor akce na www.shell.cz a www.philips.cz/shell, případně dalším
vhodným způsobem.

• Slevový kupón PHILIPS nelze směnit za peněžitý či věcný ekvivalent.
• Účastí na Akci potvrzuje každý Účastník akce svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
• Záležitosti, které se týkají věrnostního programu Shell ClubSmart, se řídí Všeobecnými pravidly a podmínkami
   věrnostního programu Shell ClubSmart , která jsou k dispozici na www.shellsmart.com.
• Tato pravidla Akce jsou k dispozici na www.shell.cz a www.philips.cz/shell.