Kontakt 0

Pravidla akce

Úplná pravidla akce „PHILIPS“
Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel akce „PHILIPS“ (dále jen „Akce“). Pouze tento dokument závazně upravuje pravidla Akce.

1) Organizátorem Akce je:
Shell Czech Republic a.s.
se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4,
IČO: 15890554, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 690
(dále jen „Organizátor akce“)

2) Partnerem Akce je:
Philips Česká republika s.r.o.,
se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8.
IČO: 63985306, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38206
(dále jen „Partner akce“)

3) Provozovatelem internetového obchodu, se kterým má Partner akce obchodní  vztah, je:
REDA a. s.
se sídlem Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Brno – Slatina
IČO: 18828507, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4396
(dále jen „Provozovatel internetového obchodu“)

4) Trvání a místo konání Akce:
Akce probíhá v termínu od 19.10.2020 do 10.1.2021 včetně nebo do úplného vydání stíracích kartiček (dále jen „Doba konání akce“).
Akce probíhá v síti čerpacích stanic provozovaných pod značkou Shell v České republice
(dále jen „Místo konání akce“).

5) Účast v Akci:
Zákazník, který v Době konání akce zakoupí v Místě konání akce níže uvedené produkty nebo služby (dále jen „Účastník akce“), získá stírací kartičku, resp. stírací kartičky obsahující unikátní kód, a to takto:

• Účastník akce získá za každých 25 litrů paliv Shell FuelSave Natural 95, Shell  FuelSave Diesel nebo Shell AutoGas, které v Době konání akce natankuje v Místě konání akce a jejichž cenu řádně uhradí, 1 stírací kartičku s unikátním kódem. Počet stíracích kartiček získaných za nákup paliv Shell FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel a Shell AutoGas je však omezen v rámci jednorázového nákupu objemem 100 litrů a Účastník akce tedy může v rámci jednoho nákupu paliv Shell FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel nebo Shell AutoGas získat maximálně 4 stírací kartičky.

• Účastník akce získá za každých 25 litrů paliv Shell V-Power 95, Shell V-Power  Diesel nebo Shell V-Power Racing 100, které v Době konání akce natankuje v Místě konání akce a jejichž cenu řádně uhradí, 2 stírací kartičky s unikátním kódem. Počet stíracích kartiček získaných za nákup paliv Shell V-Power 95, Shell VPower Diesel a Shell V-Power Racing 100 je však omezen v rámci jednorázového nákupu objemem 100 litrů a Účastník akce tedy může v rámci jednoho nákupu paliv Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel nebo Shell V-Power Racing 100 získat maximálně 8 stíracích kartiček.

• Účastník akce, který v Době konání akce zakoupí na vybraných čerpacích stanicích Shell, jejichž seznam je uveden na www.shell.cz, mycí program Perfektní mytí  nebo Perfektní lesk, a řádně uhradí cenu takového mycího programu, získá 1  stírací kartičku s unikátním kódem.

• Účastník akce, který v Době konání akce jednorázově zakoupí v Místě konání akce 2  kusy vody od ostřikovačů značka Shell Screenwash, a jejich cenu řádně uhradí, získá 1 stírací kartičku s unikátním kódem.  Účastník akce může v Době konání akce získat shora uvedeným způsobem libovolný počet stíracích kartiček. Každá stírací kartička obsahuje unikátní 8místný kód.

6) Sleva na vybrané produkty Philips
Unikátní 8místný kód z každé stírací kartičky může Účastník Akce využít k uplatnění slevy ve výši 10 % z ceny vybraného produktu Philips objednaného v internetovém obchodě www.philips.cz/shell provozovaného Provozovatelem internetového obchodu. Platnost unikátního kódu je do 31.1.2021 včetně. V této lhůtě platnosti je Účastník akce oprávněn unikátní kód využít, poté odpovídající nárok na slevu zaniká. Slevy je možné sčítat až do maximální možné slevy z ceny jednotlivých produktů Philips uvedené v následující tabulce:

Automatický kávovar Saeco PicoBaristo SM5479/10 50 %
Bezdrátový tyčový vysavač Philips SpeedPro FC6726/01 50 % 
Parní generátor Philips PerfectCare PSG7024/20 40 %
IPL Philips Lumea Prestige BRI954/00 40 %
Sonický elektrický zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean  HX6877/35 50 %
Sonický elektrický zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean  HX6856/17 50 %
Elektrický holicí strojek Philips 6000  S6680/26 40 %
Multifunkční kovový zastřihovač Philips 18v1 MG7770/15 40 %
Philips OneBlade Pro na tvář a tělo QP6620/20 40 %
Vysoušeč vlasů Philips Prestige Pro HPS920/00 40 %
Skleněná rychlovarná konvice Philips 5000 HD9339/80 40 %
Philips Airfryer XL HD9260/90 50 %
Philips čistička a zvlhčovač vzduchu 2 v 1 AC2729/51 40 %

Účastník akce bere na vědomí a akceptuje, že některé ze shora uvedených produktů Philips mohou být vyprodané či dočasně nedostupné a že v případě vyprodání, resp. dočasné nedostupnosti těchto produktů Philips mu může být Provozovatelem internetového obchodu nabídnut náhradní produkt Philips stejné nebo vyšší kvality. O této skutečnosti bude Účastník akce Provozovatelem internetového obchodu informován. Účastník akce dále bere na vědomí, že v případě pochybností o řádném získání stírací kartičky (například v případě uplatnění velkého počtu unikátních kódů v krátkém časovém období) Provozovatel internetového obchodu může po kupujícím požadovat předložení pokladního dokladu, na jehož základě získal příslušnou stírací kartičku. Postup při nákupu produktů Philips a uplatňování unikátních kódů k získání slevy:

a) Účastník akce si vybere produkt Philips v internetovém obchodě www.philips.cz/shell;
b) Účastník akce vyplní všechny údaje požadované Provozovatelem internetového obchodu;
c) Účastník akce uplatní unikátní kód ze stírací kartičky nebo unikátní kódy ze stíracích kartiček dle vlastního výběru, avšak do maximální možné výše slevy pro jednotlivé produkty prostřednictvím zadání unikátních kódů uvedených na stírací kartičce, resp. stíracích kartičkách, a to při vyplnění objednávky;
d) Účastník akce odešle objednávku;
e) Účastník akce bere na vědomí a akceptuje, že veškeré vztahy počínaje objednávkou produktů Philips a konče případnou reklamací těchto produktů se řídí obchodními podmínkami Provozovatele internetového obchodu www.philips.cz/shell;

7) Účast členů Shell ClubSmart v soutěži o Shell ClubSmart body a vybrané produkty Philips
Člen věrnostního programu Shell ClubSmart (dále jen „Člen“) provozovaného Organizátorem akce je kromě výše uvedené slevy oprávněn využít unikátní kód ze stírací kartičky k účasti v soutěži o Shell ClubSmart body a vybrané produkty Philips. Ze soutěže jsou však vyloučeny osoby (i) v pracovním poměru, (ii) jiném pracovněprávním vztahu nebo (iii) v obdobném smluvním vztahu k osobám, které se podílejí na organizaci soutěže. Soutěže se Člen zúčastní tak, že v soutěžním formuláři dostupném na www.shell.cz zadá unikátní kód ze stírací kartičky a vyplní a odešle další povinné údaje. Do soutěže se Člen může zapojit po celou Dobu konání akce. Z unikátních kódů zadaných prostřednictvím registračního formuláře v každém dni Doby konání akce bude vylosován vždy 1 výherce, který získá 50 000 Shell ClubSmart bodů, a 3 výherci produktů Philips. Níže uvedená tabulka uvádí týdenní skladbu produktů Philips, které je možné v soutěži vyhrát, přičemž denní skladba produktů Philips bude určena náhodně před losováním unikátních kódů registrovaných v daném dni.

Produkt Množství
Sonický elektrický zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean HX6807/04 1
Dětský sonický elektrický zubní kartáček Philips Sonicare s Bluetooth HX6322/04 3
Philips OneBlade QP2520/20 5
Vysoušeč vlasů Philips DryCare Pro BHD272/00 2
Tyčový mixér Philips ProMix HR2534/00 1
Rychlovarná konvice Philips HD9351/91 1
Topinkovač Philips HD2637/90 2
Automatický kávovar Philips EP2221/40 1
Ruční napařovač Philips Steam&Go GC362/80 2
Napařovací žehlička Philips Azur GC4535/20 1

Losování výherců denních cen bude probíhat jednou týdně, a to vždy první den následující po skončení příslušného soutěžního týdne. V rámci losování bude tedy vybráno celkem 28 výherců. Jeden unikátní kód je Člen oprávněn registrovat pro účast v soutěži pouze jednou a může ho pro tento účel využít kdykoliv v Době konání akce. Člen, resp. jeho registrovaný unikátní kód bude vždy zařazen do losování pro ten den, kdy odeslal registrační formulář s tímto kódem. Pokud Člen získá více unikátních kódů, může je v rámci registračního formuláře zadat najednou. Maximální počet unikátních kódů zadaných v jednom registračním formuláři je však omezen na 10 a celkově může Člen do soutěže registrovat maximálně 20 unikátních kódu v jednom dni. Člen se může stát výhercem pouze jedné denní výhry a v jednom týdnu může získat maximálně 3 denní výhry. V případě pochybností o splnění pravidel Akce (například v případě registrace velkého počtu unikátních kódů v krátkém čase) je Organizátor akce oprávněn požadovat po Členovi předložení pokladního dokladu, na jehož základě získal stírací kartičku s unikátním kódem. Pokud Člen takové výzvě nevyhoví, Organizátor akce mu může účast v soutěži odepřít. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že do soutěže je možné využít unikátní kód, který byl uplatněn k získání slevy na produkty Philips způsobem uvedeným v článku 6 těchto pravidel.

Výherci budou o získání výhry informováni do 3 dnů ode dne uskutečnění losování, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla, které Člen zadal v registračním formuláři. V případě výhry 50 000 Shell ClubSmart bodů budou tyto body výherci připsány do 14 dní ode dne oznámení výhry. Výherci produktů Philips budou kontaktováni za účelem potvrzení doručovací adresy, na kterou bude výhra odeslána, přičemž budou vykonány minimálně 3 pokusy o kontaktování výherce. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat do 3 dní od učinění prvního pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru zaniká. Výherce se zavazuje, že Organizátorovi akce poskytne součinnost potřebnou k doručení výhry, zejména potvrdí doručovací adresu na území České republiky (doručování výhry do zahraničí je vyloučené). Pokud se nepodaří kontaktovat výherce ve shora uvedené lhůtě nebo pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost, bere výherce na vědomí, že výhra mu nemusí být poskytnuta/doručena. V takovém případě je Organizátor akce oprávněn (nikoliv povinen) vylosovat nového výherce. Křestní jména výherců společně s počátečním písmenem jejich příjmení, výhrou a údajem o výhercem uvedené obci budou zveřejněny na webových stránkách www.shell.cz do 7 dní po provedení příslušného losování.

8) Zásady ochrany osobních údajů
Organizátor akce nijak nezpracovává osobní údaje Účastníků akce, kteří unikátní kód ze stírací kartičky nevyužijí pro účast v soutěži podle článku 7 těchto pravidel. Člen bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu číslo věrnostní karty Shell ClubSmart, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození a unikátní kód budou Organizátorem akce jako správcem zpracovávány pro realizaci soutěže, tedy pro účely zařazení Člena do losování. V případě pochybností o oprávněnosti zařazení Člena do soutěže je Organizátor akce oprávněn vyžádat si pro účely kontroly dodržení pravidel údaj o transakci, při níž Člen získal stírací kartičku s unikátním kódem, který registroval do soutěže. Shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány na základě článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Výherce bere na vědomí, že v případě výhry může Organizátor akce zpracovávat pro účely doručení výhry zpracovávat další osobní údaje Člena (zejména jeho jméno a příjmení a doručovací adresu). Poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem a pokud by nebyly tyto údaje Organizátorem akce zpracovávány, nemohl by zajistit řádný průběh soutěže a doručení výher. Osobní údaje Člen, kteří se nestanou výherci, budou po skončení losování uchovávány jen do doby doručení/poskytnutí výhry výhercům.

Osobní údaje výherců budou uchovávány po dobu 10 let od doručení/poskytnutí výhry v rozsahu, v jakém je nezbytné je uchovat jako součást účetních záznamů ve smyslu platných právních předpisů.

Člen bude moct využít při odeslání svých údajů využít i funkci předvyplněného formuláře, pokud si na svém zařízení, ze které registrací provádí, aktivuje možnost automatického vyplnění údajů podle předcházející interakce. Takto získané osobní údaje budou Organizátorem akce zpracovány pouze v rozsahu a pro účely uvedené v předchozím odstavci a pouze tedy, pokud Člen takto vyplněný formulář odešle. Zpracování osobních údajů Členů v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu Shell ClubSmart se řídí článkem 14 Všeobecných podmínek a pravidel věrnostního programu Shell ClubSmart.

Organizátor akce pověřil některými činnostmi spojenými s pořádáním soutěže třetí osoby zpracovatele, kterými jsou společnosti VCCP s.r.o., IČO 29042852, se sídlem náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, společnost Nilia Production, s.r.o., IČO 07036302, se sídlem Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4 a společnost Reda, a.s., se sídlem Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Brno – Slatina. Zpracovatel může pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele.

Člen má zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování, dále právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může Člen uplatnit písemně na adrese sídla Organizátora akce, nebo elektronicky na e-mailové adrese smartklub.cz@shell.com. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má Člen právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Oznámení ochraně soukromí, které je k dispozici na https://www.shell.cz/privacy/b2c-notice.html.

9) Další podmínky Akce 
Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tato pravidla Akce, a to ze závažných důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo Akci z vážných důvodů přerušit nebo úplně ukončit, a to pro jednotlivá Místa konání akce, nebo ve všech Místech konání akce. Informaci o takové změně nebo úpravách pravidel Akce, resp. o přerušení nebo úplném ukončení Akce zpřístupní Organizátor akce na www.shell.cz a www.philips.cz/shell, případně dalším vhodným způsobem. 

Stírací kartičku s unikátním kódem ani výhry nelze směnit za peněžitý či věcný ekvivalent a výhry v soutěži nelze vymáhat právní cestou. Účastí na Akci potvrzuje každý Účastník akce svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Záležitosti, které se týkají věrnostního programu Shell ClubSmart, se řídí Všeobecnými pravidly a podmínkami věrnostního programu Shell ClubSmart, která jsou k dispozici na www.shellsmart.com.

Tato pravidla Akce jsou k dispozici na www.shell.cz a www.philips.cz/shell. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s Akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky:

www.coi.cz.

Tato pravidla jsou platná od 19/10/2020